Home

SAF är en medlemsorganisation vars huvudsyfte är att samla anarkister i Stockholm och sprida anarkismens idéer. Vad vi vill mer långsiktigt kan du läsa om här: Vad vill anarkisterna?

Stockholms Anarkistiska Förening har funnits till och från genom åren. Vad föreningen verkat för kan ha sett olika ut genom decennierna. Vi försöker nämligen lära oss av våra erfarenheter och misstag. Och vi tror oss inte heller sitta inne med alla svaren. Och svaren har ju dessutom en tendens att ändra sig med tiden …

Vill du vara med och tänka? Håll utkik här eller på vårt Facebook– eller Instagram-konto efter våra offentliga möten, föreläsningar och annat!