Om anarkism

Vad vill anarkisterna?

Vi vill ha en jämlik värld. En värld utan klasser, där alla har möjlighet att delta i de beslut som berör dem, och där ingen ses som mindre värd på grund av till exempel könsidentitet eller ursprung.

Vi vill ha en värld där vi anpassar ekonomin till jordens resurser, inte tvärtom.
Vi vill fördela alla resurser rättvist mellan människor. Då kommer vi inte heller behöva arbeta och producera lika mycket som i dag. Alla ska ha lika möjligheter till god hälsa, utveckling och kreativitet.
Vi vill ha en värld där alla kan leva fria.

Vi är emot kapitalismen. Förutom att den är orättvis i grunden, så är den inte hållbar i längden. Vi kan inte ha en värld där några få tjänar pengar på andras arbete, medan majoriteten tvingas tävla om att sälja sin arbetskraft.

Vi är emot nationalism. Det är bara de som redan har makt som tjänar på att dela upp människor efter landsgränser. Vi vill inte konkurrera med andra länders invånare, vi vill i stället skapa jämlikhet både lokalt och globalt.

Vi tror inte på det parlamentariska systemet. De flesta av oss märker aldrig att vi får något politiskt inflytande genom att rösta. Vi behöver ingen politikerklass som sätter egna – oftast ekonomiska – intressen först.
Statliga tvång löser inte heller problemen. Vi kommer inte att bli fria av hårdare straff och mer övervakning. Vi kommer inte närmare en ny värld genom vare sig höjd eller sänkt kommunalskatt.

Vi vill skapa ett decentraliserat samhälle som bygger på frivilliga överenskommelser mellan grupper. Ett samhälle där arbetsplatserna styrs av dem som arbetar där, där bostadsområden, städer, regioner styrs av dem som lever där. Ett samhälle som bygger på samarbete med jämlika förutsättningar.
Ingen ska födas in i en maktposition över någon annan. Valda representanter får bara representera oss så länge vi har förtroende för dem.

Vi vet att ett nytt samhälle tar tid att bygga. Vi vet att vi har stora uppgifter att lösa och vi tror inte att alla människor kommer att börja behandla varandra väl över en natt.
Men vi vet också att människor överallt och i alla tider haft förmågan att samarbeta, komma på nya lösningar och anpassa sig till förändrade förutsättningar.
Ett samhälle är aldrig färdigt. Det lever och ändras med människorna som utgör det. Vi tror på ett samhälle som hela tiden omprövar sina egna idéer och fortsätter utveckla strukturer som fördelar makt rättvist.

Anarkismen är en lösning på många av vår tids stora frågor. Vi måste organisera oss, bygga långsiktigt och, när det krävs, göra uppror.
Vi organiserar oss med samma strukturer som vi vill bygga samhället på.
Anarkism innebär att hela tiden sträva efter inflytande för så många som möjligt och samtidigt aldrig förneka varje människas behov av, och rätt till, frihet.

Vi bär en ny värld i våra hjärtan.

%d bloggare gillar detta: